Lesafspraken

Posted on by

 

VOLGEN VAN DE LESSEN
De leerling / de ouder van de leerling is ZELF verantwoordelijk voor het nakomen van de lestijden.

Komt de leerling te laat, dan zal deze tijd NIET ingehaald worden.

AFMELDEN VAN DE LESSEN
De leerling dient tenminste ÉÉN DAG van te voren afgemeld te zijn bij LILIAN BOONSTRA-VAN DER HOEVEN.

Wordt de leerling KORTER dan ÉÉN DAG van te voren afgemeld, dan moet de les gewoon betaald worden.

Wordt de leerling helemaal NIET afgemeld, dan moet de les gewoon betaald worden.

Wanneer de leerling de lesduur voor één keer wil VERKORTEN, moet dit ÉÉN DAG van te voren gemeld zijn bij LILIAN BOONSTRA-VAN DER HOEVEN.

Wordt de lesduur KORTER dan ÉÉN DAG van te voren verkort, dan moet de ‘oude’ lesduur gewoon betaald worden.

Wanneer de leerling de lesduur definitief wil wijzigen, moet dit ÉÉN MAAND van te voren gemeld zijn bij LILIAN BOONSTRA-VAN DER HOEVEN.