Algemene voorwaarden

Posted on by

ALGEMENE BEPALINGEN lab0 seizoen 2013-2014

 

LEERLING AFWEZIG
Kan uw kind niet bij de les aanwezig zijn? Neem tijdig contact op met LILIAN BOONSTRA-VAN DER HOEVEN, ook wanneer uw kind de lessen volgt bij JOOST.

LILIAN BOONSTRA-VAN DER HOEVEN – 06-26 66 32 64

Verzuimgevallen dienen minimaal ÉÉN DAG van tevoren te zijn aangegeven. Dit geldt OOK in geval van ZIEKTE. Houdt u er rekening mee dat TE LAAT afgemelde lessen gerekend worden.

TARIEVEN
De bijlessen kosten €10,00 per uur. Wanneer u twee kinderen inschrijft voor bijles ontvangt u voor het kind met de minste lesuren 10 % korting op de lesprijs. Voor duoles zijn de kosten € 25,00 per kind per uur. Privéles kost € 30,00 per uur.

BETALINGSWIJZE
Voor de betaling van de bijlessen ontvangt u aan het begin van de volgende maand een factuur die BINNEN 10 dagen na ontvangst dient te zijn voldaan op rekeningnummer: NL 97 ABNA 0550 6491 90 t.n.v. L.A. Boonstra – van der Hoeven. Wordt de factuur niet op tijd betaald, dan ontvangt u eenmalig een aanmaning met verdere informatie over eventuele incassokosten.
Is de factuur binnen 14 dagen na het ontvangen van de aanmaning nog niet betaald dan wordt de factuur doorgestuurd naar een incassobureau.

De lessen kunnen ALLEEN per factuur afgerekend worden, dus NIET elke les apart.
Contante betaling is NIET mogelijk.

STOPZETTEN VAN DE LESSEN
Voor het stopzetten van de bijlessen bij lab0 geldt EEN MAAND opzegtermijn. De opzegtermijn gaat in, zodra uw opzegging door LILIAN BOONSTRA – VAN DER HOEVEN bevestigd is. In overleg wordt dan de laatste lesdag bepaald.